Karaktervorming

Is het moeilijk goede keuzes te maken?

Elke dag moeten we keuzes maken soms wel tientallen keuzes. b.v. als je gaat opstaan wanneer je ouders je wekken, ga ik mijn bord afwassen als ik klaar ben met eten, enz. Het is dan belangerijk dat je de beste keuzes maakt, wat niet altijd even gemakkelijk is.

In deze video speelt zich een spannend verhaal af die de vraag “Is het moeilijk goede keuzes te maken?” beantwoordt.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *